Calendari fiscal

Dijous, 18 d'abril de 2024 a les 00:00

2024

TAXES I IMPOSTOS

 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIATS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 03/06/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/07/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/09/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 5A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/10/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 6A FRACCIÓ - DOMICILIATS 04/11/2024

 

 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - NO DOMICILIATS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS -1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS -2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 03/06/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS -3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/07/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/09/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - 5A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/10/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS - 6A FRACCIÓ - DOMICILIATS 04/11/2024
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS - del 02/09/2024 al 04/11/2024 - Domiciliats el dia 04/11/2024

 

 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - del 01/03/2024 al 03/05/2024 - Domiciliats el dia 02/05/2024

 

 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES - del 16/09/2024 al 18/11/2024 - Domiciliats el dia 04/11/2024

 

 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - NO DOMICILIATS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 03/06/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/07/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/09/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 5A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/10/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 6A FRACCIÓ - DOMICILIATS 04/11/2024

 

 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - NO DOMICILIATS del 02/05/2024 al 05/07/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/05/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIATS 03/06/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/07/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 4A FRACCIÓ - DOMICILIATS 02/09/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 5A FRACCIÓ - DOMICILIATS 01/10/2024
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 6A FRACCIÓ - DOMICILIATS 04/11/2024

 

 • TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS del 02/09/2024 al 05/11/2024 - Domiciliats el dia 04/11/2024

 

 • TAXA MERCAT MUNICIPAL - 4T TRIMESTRE - 2023 del 22/12/2023 al 26/02/2024 - Domiciliats el dia 02/01/2024

 

 • TAXA MERCAT AMBULANT -DESEMBRE - 2023 del 22/12/2023 al 26/02/2024 - Domiciliats el dia 02/01/2024

 

PREUS PÚBLICS

 • PREU PÚBLIC CASAL D'ESTIU del 23/08/2024 al 25/10/2024 - Domiciliats el dia 02/09/2024

 

 • PREU PÚBLIC CAMPUS ESPORTIU del 23/08/2024 al 25/10/2024 - Domiciliats el dia 02/09/2024

 

 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-DESEMBRE - 2023 del 22/12/2023 al 26/02/2024 - Domiciliats el dia 02/01/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES -GENER del 26/01/2024 al 26/03/2024 - Domiciliats el dia 01/02/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-FEBRER del 26/02/2024 al 26/04/2024 - Domiciliats el dia 01/03/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES - MARÇ del 22/03/2024 al 24/05/2024 - Domiciliats el dia 02/04/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES -ABRIL del 26/04/2024 al 26/06/2024 - Domiciliats el dia 02/05/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES- MAIG del 24/05/2024 al 26/07/2024 - Domiciliats el dia 03/06/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES - JUNY del 26/06/2024 al 26/08/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES - JULIOL del 26/07/2024 al 26/09/2024 - Domiciliats el dia 01/08/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES -AGOST del 23/08/2024 al 25/10/2024 - Domiciliats el dia 02/09/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-SETEMBRE del 26/09/2024 al 26/11/2024 - Domiciliats el dia 01/10/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-OCTUBRE del 24/10/2024 al 24/12/2024 - Domiciliats el dia 04/11/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-NOVEMBRE del 22/11/2024 al 24/01/2025 - Domiciliats el dia 02/12/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-DESEMBRE del 24/12/2024 al 26/02/2025 - Domiciliats el dia 02/01/2025

 

 • PREU PÚBLIC PISOS LLOGUER SOCIAL - DESEMBRE - 2023 del 22/12/2023 al 26/02/2024 - Domiciliats el dia 02/01/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-DESEMBRE - 2023 del 22/12/2023 al 26/02/2024 - Domiciliats el dia 02/01/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-GENER del 26/01/2024 al 26/03/2024 - Domiciliats el dia 01/02/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-FEBRER del 26/02/2024 al 26/04/2024 - Domiciliats el dia 01/03/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-MARÇ del 22/03/2024 al 24/05/2024 - Domiciliats el dia 02/04/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-ABRIL del 26/04/2024 al 26/06/2024 - Domiciliats el dia 02/05/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-MAIG del 24/05/2024 al 26/07/2024 - Domiciliats el dia 03/06/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-JUNY del 26/06/2024 al 26/08/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-JULIOL del 26/07/2024 al 26/09/2024 - Domiciliats el dia 01/08/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-AGOST del 23/08/2024 al 25/10/2024 - Domiciliats el dia 02/09/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-SETEMBRE del 26/09/2024 al 26/11/2024 - Domiciliats el dia 01/10/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA -OCTUBRE del 24/10/2024 al 24/12/2024 - Domiciliats el dia 04/11/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-NOVEMBRE del 22/11/2024 al 24/01/2025 - Domiciliats el dia 02/12/2024
 • PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA-DESEMBRE del 24/12/2024 al 26/02/2025 - Domiciliats el dia 02/01/2025

 

 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT - DESEMBRE - 2023 del 22/12/2023 al 26/02/2024 - Domiciliats el dia 02/01/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT- GENER del 26/01/2024 al 26/03/2024 - Domiciliats el dia 01/02/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT -FEBRER del 26/02/2024 al 26/04/2024 - Domiciliats el dia 01/03/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT- MARÇ del 22/03/2024 al 24/05/2024 - Domiciliats el dia 02/04/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT-ABRIL del 26/04/2024 al 26/06/2024 - Domiciliats el dia 02/05/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT-MAIG del 24/05/2024 al 26/07/2024 - Domiciliats el dia 03/06/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT-JUNY del 26/06/2024 al 26/08/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT-JULIOL del 26/07/2024 al 26/09/2024 - Domiciliats el dia 01/08/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT -SETEMBRE del 26/09/2024 al 26/11/2024 - Domiciliats el dia 01/10/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT - OCTUBRE del 24/10/2024 al 24/12/2024 - Domiciliats el dia 04/11/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT - NOVEMBRE del 22/11/2024 al 24/01/2025 - Domiciliats el dia 02/12/2024
 • PREU PÚBLIC SERVEI TRANSPORT ADAPTAT - DESEMBRE del 24/12/2024 al 26/02/2025 - Domiciliats el dia 02/01/2025

 

 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS - DESEMBRE - 2023 del 22/12/2023 al 26/02/2024 - Domiciliats el dia 02/01/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS -GENER del 26/01/2024 al 26/03/2024 - Domiciliats el dia 01/02/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS -FEBRER del 26/02/2024 al 26/04/2024 - Domiciliats el dia 01/03/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS -MARÇ del 22/03/2024 al 24/05/2024 - Domiciliats el dia 02/04/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS -ABRIL del 26/04/2024 al 26/06/2024 - Domiciliats el dia 02/05/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS -MAIG del 24/05/2024 al 26/07/2024 - Domiciliats el dia 03/06/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS -JUNY del 26/06/2024 al 26/08/2024 - Domiciliats el dia 01/07/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS -JULIOL del 26/07/2024 al 26/09/2024 - Domiciliats el dia 01/08/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS - AGOST del 23/08/2024 al 25/10/2024 - Domiciliats el dia 02/09/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS - SETEMBRE del 26/09/2024 al 26/11/2024 - Domiciliats el dia 01/10/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS - OCTUBRE del 24/10/2024 al 24/12/2024 - Domiciliats el dia 04/11/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS - NOVEMBRE del 22/11/2024 al 24/01/2025 - Domiciliats el dia 02/12/2024
 • PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART I XARXA CENTRES CÍVICS - DESEMBRE del 24/12/2024 al 26/02/2025 - Domiciliats el dia 02/01/2025
Darrera actualització: 02.05.2024 | 14:23