Estat d'excepcionalitat per la sequera a la conca Ter-Llobregat

Dijous, 9 de març de 2023 a les 00:00

Santa Perpètua és un dels municipis de Catalunya que van entrar el 6 de març en fase d’excepcionalitat com a conseqüència de la sequera. 

Aquesta declaració suposa un pas més en la reducció d’aigua en usos agrícoles, industrials i la prohibició del reg de zones verdes i privades i de la neteja de carrers amb aigua potable, tret d’excepcions com la seguretat viària. L'Ajuntament de Santa Perpètua fa una crida a la responsabilitat ciutadana i demana que es faci un ús responsable de l’aigua per intensificar l'estalvi i poder garantir el subministrament.

Afectacions:

 • PISCINES - Ús d’aigua per omplir piscines:
  • No està permès l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
  • Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
  • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013),  que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres esportius, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.
  • En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
  • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.
 • Reducció del consum d'un 15% per a usos industrials
 • Reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles
 • La reducció per a usos lúdics, un 15% en usos assimilables i un 50% en reg
 • Prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades. Només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores
 • Es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable
 • Prohibició d'omplir fonts ornamentals. En el cas de Santa Perpètua, les fonts ornamentals són de circuit tancat (aigua re-circulada) i s'ha adaptat un nou horari de funcionament d'una hora al dia. Per aquest motiu, la font de la rotonda de la Font només funcionarà entre les 12.30 i les 13.30 hores.

A Santa Perpètua el consum d'aigua és molt responsable i se situa al voltant dels 190 litres per habitant i dia. Aquesta fase d'excepcionalitat estableix un consum de 230 litres per habitant i dia.

Consulta el ban de sequera signat per l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia.

Darrera actualització: 20.09.2023 | 12:16