2021/0993V: 2 places Auxiliar Administratiu, C2, promoció interna (OPO 2019)

Dijous, 22 de juliol de 2021 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, pel sistema promoció interna, d'2 places d'Auxiliar d’Administratiu/iva, grup C2, d'administració general, en règim de funcionari/ària de carrera, vacants a la plantilla d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019, publicada al BOPB de 20 de maig de 2019, CVE2019017671, i al DOGC núm. 7880, de 22 de maig de 2019. 

Darrera actualització: 29.12.2021 | 10:04