2021/0992Q: 1 plaça Auxiliar Administratiu, C2, promoció interna (OPO 2017)

Dijous, 22 de juliol de 2021 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, pel sistema promoció interna, d'1 plaça d'Auxiliar d’Administratiu/iva, grup C2, d'administració general, en règim de funcionari/ària de carrera, vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2017, publicada al BOPB de 27 de desembre de 2017, CVE2017047989, i al DOGC núm. 7524 de 28 de desembre de 2017.

Darrera actualització: 29.12.2021 | 10:04