2021/0404A: 2 Sergents/es, C1, Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Divendres, 5 de març de 2021 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició per promoció interna, de 2 places Sergent/Sergenta, grup C1, en règim de funcionari/ària de carrera, incloses a l'escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, cos de policia local de la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Darrera actualització: 29.12.2021 | 10:07