2021/0198G: 1 plaça Administratiu/iva, C1, reserva persones amb discapacitat, promoció interna (OPO 2019)

Dijous, 4 de març de 2021 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, pel sistema promoció interna, d'1 plaça d’Administratiu/iva, grup C1, d'administració general en règim de funcionari/ària de carrera, reserva per a persones amb discapacitats, vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019, publicada al BOPB de 20 de maig de 2019, amb núm. de CVE 2019017671 i al DOGC de 22 de maig de 2019, núm. 7880. 

Darrera actualització: 29.12.2021 | 10:08