2020/2782L: Tècnic/a Mitjà/ana, A2, Servei d'Organització i Recursos Humans, promoció interna

Dimarts, 24 de novembre de 2020 a les 00:00

Estat: Tancat

 

Procès selectiu, mitjançant concurs oposició i torn de promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, grup A2, d’Administració General, en règim de funcionari/ària de carrera, vacant a la plantilla de Personal Funcionari d’aquest Ajuntament i adscrit/a al Servei d'Organització i Recursos Humans.

Darrera actualització: 30.06.2022 | 09:59