2020/1618M: Tècnic/a Mitjà/ana, A2, Servei d'Organització i Recursos Humans

Dilluns, 23 de novembre de 2020 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés selectiu, mitjançant concurs oposició, d’un/a Tècnic/a d’Administració General, grup A2, en règim de funcionari/ària interí/na per vacant a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, i adscrit/a al Servei d'Organització i Recursos Humans. 

Darrera actualització: 30.06.2022 | 09:59