2021/0199M: 8 places Administratiu/iva, C1, promoció interna (OPO 2019)

Dijous, 4 de març de 2021 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna, de 8 places d’Administratiu/iva, grup C1, d'administració general, en règim laboral fix/a, vacants a la plantilla de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019, publicada al BOPB de 20 de maig de 2019 amb CVE 2019017671 i al DOGC de 22 de maig de 2019, núm. 7880. 

Darrera actualització: 29.12.2021 | 10:08