MP Pla Parcial Urbanístic i Projecte d’Urbanització del Sector d’urbanització prioritària Can Filuà

Divendres, 5 d'agost de 2022 a les 00:00

Aprovació inicial de la modificació puntual de tres articles de les ordenances i del Pla d’etapes i plànols de fases del Pla Parcial Urbanístic i Projecte d’Urbanització del Sector d’urbanització prioritària Can Filuà (Exp. 2022/459T)

Darrera actualització: 05.08.2022 | 14:14