Naara Fernández Rodríguez

Regidora (independent).

Grup Municipal: ERC - MES - AM

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

CFGM Imatge Personal

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • 2020 – Actualitat: Inside Sales a Liftisa SL
  • 2018 – 2020: Assistent de relacions empresarials a Pimec (Petita i Mitjana empresa de Catalunya)
  • 2016 - 2018: Assistent de vendes a Global sales solutions Line
  • 2013 – 2016: Assessora d’imatge personal a Aduho.
  • 2012 – 2013: Caixera, reposadora a Bon Preu.

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

  • Milito a ERC des de l’octubre del 2017.
  • Secretària de comunicació d’ERC Santa Perpètua des de principis de 2018

 

ALTRES DADES

Militant del Jovent Republicà, sòcia d’Òmnium.

 

RETRIBUCIONS (ANY 2022)

Assistència a les sessions del Ple: 560,42 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any

En virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, un import de 216,48 € mensuals per Grup i 216,48 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

 

 

Adreça electrònica: fernandezrn@staperpetua.cat
Darrera actualització: 20.02.2023 | 10:04