Helena Martínez Sampedro

Regidora

Grup Municipal: Ciudadanos

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

  • Grau en Ciències polítiques i de l’administració – UPF
  • Màster en Gestió Pública - UPF

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2019 – Supervisora d’equip, Webhelp, Barcelona

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

2019 – Regidora, Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda, GM Ciutadans

 

RETRIBUCIONS (ANY 2022)

Assistència a les sessions del Ple: 560,42 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any

En virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, un import de 216,48 € mensuals per Grup i 216,48 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: martinezsh@staperpetua.cat
Darrera actualització: 20.02.2023 | 10:05