Pol Altayó Isern

Regidor

Grup Municipal: ERC - MES - AM

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciat en Ciències Ambientals

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • 2016 – eventual al grup d’Esquerra republicana de Catalunya – Acord Municipal a la Diputació de Barcelona
  • 2011 – auxiliar d’educador al taller ocupacional Barcanova – Montflorit del grup de Serveis d’Iniciativa Social (GSIS)
  • 2004 – monitor a l’escola Barcanova de Santa Perpètua de Mogoda
  • 2003 – tècnic al Consorci de l’Espai Rural de Gallecs
  • Varis – redacció de diferents llibres de text escolars

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

  • Des del 2012 – regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’ajuntament de Santa perpètua de Mogoda
  • 2015-2019 – conseller comarcal del Consell Comarcal del Vallès occidental. Entre desembre de 2015 i octubre de 2019 president de l’àrea de Benestar Social, Educació i Qualitat de Vida

 

ALTRES DADES

En la seva etapa educativa ja va formar part de l’Associació d’Alumnes de l’Escola de Música, així com de l’IES Estela Ibèrica. També ha format part del Centre d’esplai El Refugi, el Grup de Joves Diables i el Club Hoquei Santa Perpètua, entre d’altres. Durant molts anys alumne de l’escola municipal de música de Santa Perpètua de Mogoda

 

RETRIBUCIÓ ECONÒMICA (ANY 2022)

Assistència a les sessions del Ple: 560,42 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.

En virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, un import de 216,48 € mensuals per Grup i 216,48 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

 

 

Adreça electrònica: altayoip@staperpetua.cat
Darrera actualització: 20.02.2023 | 10:03