Montserrat Vinyallonga Flores

Regidora i portaveu del grup municipal

Grup Municipal: ERC - MES - AM

 

Regidora i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana. Sempre ha estat involucrada en moviments socials i polítics. Quan era estudiant estava adherida al sindicat estudiantil, als moviments de l’institut o als comitès organitzadors de vagues, involucrada socialment, sense pertànyer a cap sindicat o partit en concret, és a dir, sempre he estat socialment activa. Posteriorment es va acostar a Esquerra Republicana de Catalunya i va començar a col·laborar amb la secció local. Més tard va anar a unes primeres llistes, després a unes segones (més amunt) i ara mateix es la portaveu.

 

RETRIBUCIÓ ECONÒMICA (ANY 2022)

Assistència a les sessions del Ple: 560,42 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any

Assistència a les Juntes de Portaveus que es convoquin en ocasió de convocatoria de Ple: 405,22 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.

En virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, un import de 216,48 € mensuals per Grup i 216,48 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: vinyallongafm@staperpetua.cat
Darrera actualització: 20.02.2023 | 10:03