Santa Perpètua s'adhereix a la Declaració per uns municipis i unes comunitats educadores

Dimarts, 26 d'abril de 2022 a les 00:00

La Diputació de Barcelona, una vuitantena de municipis entre els quals l'Ajuntament de Santa Perpètua, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han escenificat l’adhesió conjunta a la Declaració per uns municipis i unes comunitats cuidadores.

El text expressa el compromís dels ens locals a entendre les cures “com una activitat essencial per a la vida, així com per a la dinamització social i econòmica dels nostres municipis, que requereix de major reconeixement i de corresponsabilitat personal, social i institucional”. I concreta un decàleg de 10 accions per avançar en les polítiques públiques locals de les cures.

Impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d’homes i dones; afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, en el marc de la cooperació interadministrativa, i apostant per la innovació social. Aquestes són dues de les accions del decàleg que també incorpora la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l’atenció centrada en la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la flexibilitat i adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, singulars i canviants.

Amb aquest objectiu, el compromís és promoure accions per fomentar la dignitat i l’autonomia de les persones des de la lògica de la prevenció; mostrar el valor positiu de la cura, i contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat i impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que cuiden, de forma professional o no.

El decàleg inclou accions a exercir entre els actors relacionats amb l'àmbit com enfortir aliances entre l’administració local, les entitats del tercer sector social i les iniciatives comunitàries per impulsar espais de coproducció publicocomunitària en la resposta a necessitats de cures i a la soledat no desitjada, o promoure accions d’accessibilitat als espais públics i habitatges, així com d’adaptació funcional de les llars, per garantir un millor exercici de la cura en un municipi que afavoreixi entorns facilitadors de la convivència, la reciprocitat i la cohesió social.

El manifest inclou la participació de les persones implicades en els processos de provisió i recepció de cura per repensar el model d’atenció a les necessitats i potenciar i ser part activa d’espais de debat, coneixement, intercanvi i treball en xarxa per avançar en posicionament, estratègies i actuacions que permetin millorar la qualitat dels serveis de cures, des de l’equitat i la justícia social i de gènere.

L’acte que va tenir lloc el 25 d’abril, amb l’assistència de més de 400 representants d’ajuntaments, entre els quals l'alcaldessa, Isabel Garcia, i la regidora de Serveis Socials, Ana Bajo, experts i professionals del sector assistencial.

Les jornades, organitzades per la Diputació de Barcelona, pretenen posar en valor el paper de l’administració local en la millora dels serveis i recursos de proximitat vinculats amb les cures al llarg del cicle de vida, com l’ajuda domiciliària, les tecnologies d’atenció a la llar, l’adaptació funcional dels habitatges i l’assistència personal; l’atenció integrada i la cooperació publico-comunitària, així com el suport a les persones cuidadores.

Darrera actualització: 26.04.2022 | 14:24