Vés al contingut (premeu Retorn)

RECURSOS HUMANS

Recursos humans és el servei de l’Ajuntament al que correspon el disseny i aplicació d’una política de personal que integri els interessos dels empleats municipals (funcionaris/laborals) amb els propis de l’Ajuntament, a fi d’aconseguir una millor prestació dels serveis públics municipals d’acord amb els objectius de la corporació. Resumidament, les seves funcions són: reclutament i selecció del personal que presta serveis a l’entitat, anàlisi, descripció i inventari de llocs de treballs, gestió d’incidències de la vida laboral dels empleats municipals, seguretat i higiene, i prevenció d’accidents i salut laboral dels treballadors municipals, manteniment de les relacions i negociació amb els òrgans de representació sindical, gestió de la formació del personal, definició negociació i aplicació de la política retributiva d’acord amb el marc legislatiu i les necessitats municipals.

Regidor de RRHH i S. Centrals

Sra. Isabel Garcia i Ripoll

Cap del Servei de Recursos Humans

Sr. Úrsula Cornejo Del Val