Vés al contingut (premeu Retorn)

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

per admin darrera modificació 27/10/2014 10:38
Targetes per als vehicles que siguin conduïts per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que condueixin o no, a fi de facilitar i millorar el seu desplaçament i permetre'ls gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i estacionament del vehicle. Aquesta targeta dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que condueix a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent. A Santa Perpètua es dona dret a estacionar en zona amb regulació horària sense límit de temps, estacionar en guals reservats a persones amb disminucions i parar en qualsevol lloc de la via pública el temps imprescindible sempre que no impedeixi la circulació de vehicles i vianants (inclòs la zona de càrrega i descàrrega: zona groga). Hi ha dues modalitats: - TITULAR CONDUCTOR : Per persones amb disminució que superen barem de mobilitat reduïda i condueixen un vehicle. - TITULAR NO CONDUCTOR: • Per les persones que superen el barem de mobilitat reduïda però no condueixen (a partir dels 3 anys d’edat). • Menors de 3 anys que depenen de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. • Per les persones que tenen un agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Les persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat. I les que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica igual o inferior a 10 graus.

En supòsits degudament justificats, es pot atorgar la targeta a persones que no condueixin els vehicles que les transportin.

 

Requisits:

 

  • Superar el barem de mobilitat.
  • Tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. 

( Original i còpia ):

 

  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
  • DNI del/de la titular o NIE.
  • Dues fotografies, del/de la titular.
  • En el cas de ser titular conductor, permís de conduir.
  • Certificat del Servei de Valoració i Orientació (CAD) que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus). Si no s’explicita la disminució visual, es pot anar al CAD i sol·licitar la certificació motivada per la tramitació de la targeta d’aparcament.
  • Acreditar la representació legal (excepte en el cas de mare/pare) en el cas de que la persona beneficiària sigui menor d’edat o incapacitada.
  • Denúncia de la pèrdua (en el cas que l’hagin perdut i demanen un duplicat nou).

En qualsevol moment

Immediat

Negatiu

Gratuït

Presencial

Serveis Socials

 

Observacions:

 

La targeta d’aparcament és personal i intransferible. Té validesa a la Comunitat Europea però cada localitat li dona uns drets o uns altres als seus beneficiaris.

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat té una caducitat condicionada a la situació particular de cada persona beneficiària segons la normativa vigent. 

TARGETA d'APARCAMENT.pdf