Vés al contingut (premeu Retorn)

Pensió Complementària a la Pensió No Contributiva, per invalidesa o jubilació

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:20
És una prestació permanent de dret subjectiu destinada a complementar la pensió de la modalitat no contributiva del Sistema de Seguretat Social per a aquelles persones que no es poden incorporar al món del treball. La quantia màxima del complement de pensió no contributiva per al 2014 és de 106,72 euros mensuals.

La percepció d'aquest complement està vinculada a la percepció de la pensió no contributiva (de jubilació o d'invalidesa).

A pensionistes de pensió no contributiva.

Requisits:

 

  • Ser beneficiari/ària de Pensió no contributiva
  • Residir legalment a Catalunya
  • No realitzar activitat laboral
  • No ser persona usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari, o de naturalesa anàloga i no estiguin ingressades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat. Les persones que visquin en habitatges tutelats no es consideraran usuàries d’una prestació de serveis d’acolliment residencial. Per tant, les persones que visquin en habitatges tutelats la poden sol·licitar i ser-ne beneficiàries
  • Acreditar unes rendes (exceptela PNCi RMI) que no excedeixin del límits que marcala Generalitatcada any. 

Fotocòpia compulsada de la declaració de l’ impost sobre la renda de les persones físiques o bé el certificat negatiu emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, corresponent a l’últim exercici. No caldrà aportar aquesta documentació en cas d’haver autoritzat al Departament a efectuar les consultes pertinents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

En qualsevol moment que es compleixin els requisits

Màxim 3 mesos

Negatiu

Gratuït

Presencial

Departament de Benestar Social i Família i ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

Prestació complementària de la PNC.pdf