Vés al contingut (premeu Retorn)

ACTIVITATS I LLICÈNCIES INDUSTRIAL I EMPRESARIALS

Actualment, el municipi té implantades un total de aproximadament 1.700 activitats econòmiques i empresarials, de les quals al voltant de 500 són eminentment de caràcter industrial. Dins aquest àmbit competencial, el servei té com a finalitat la tramitació i atorgament, si s’escau, de les llicències d’activitat i les comunicacions d’obertura que se sol•liciten per part dels industrials i empresaris en l’àmbit del terme municipal.

En aquest sentit, el servei també se n’encarrega d’efectuar els preceptius controls i inspeccions respecte dels locals, naus industrials i emplaçaments comercials i empresarials on s’exerceixen les activitats econòmiques, amb la finalitat de vetllar pel correcte compliment de la normativa legal i reglamentaria que és d’aplicació. A més, a través del servei, també s’avaluen els aspectes vinculats a la prevenció d’incendis en establiments i les mesures de seguretat relatives a les activitats recreatives extraordinàries i desmuntables que tenen un caràcter de no permanents.  

LEGISLACIÓ I ORDENANCES