Vés al contingut (premeu Retorn)

PLA DE BARRIS

logo can folguera

Logo Can Folguera

Can folguera

Can Folguera

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va presentar l'any 2005 el projecte d'intervenció integral de Can Folguera a la segona convocatòria de la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya(Llei 2/2004, de 4 de juny), que va aprovar la sol·licitud atorgant una dotació de 5.201.905,63 euros. 


L'any següent, el Consistori perpetuenc va ampliar el projecte i va presentar la segona fase del Pla de Can Folguera a la tercera convocatòria de la Llei de barris. La Generalitat va atorgar una segona subvenció de 8.545.346 euros.

Amb el canvi de cicle econòmic que es va produir el 2008, entrem en recessió i la crisi afecta intensament de nou aquests barris.

A partir del juny de 2011, és pren la decisió d'encaminar la Llei de barris cap a actuacions de xoc per esmorteir l'impacte sobre l'ocupació.

S'inicia un procés en què les actuacions urbanístiques han d'esdevenir elles mateixes una eina de lluita contra l'atur. L'Ajuntament s'acredita com a agent constructor i impulsa els projectes d'obra pendents d'execució en aquell moment per la gestió per administració amb la contractació directa de persones a l'atur.

Projecte inicial Pla de Barris

Informe final de valoració

 

Actuacions


El Pla de millora integral del barri de Can Folguera inclou més de 150 projectes, distribuïts en 20 actuacions i estructurades en vuit camps de treball:

 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i els equipaments.
 7. Programes de millora social i convivència al barri
 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Objectius 


El Pla d'actuació integral de Can Folguera és una oportunitat única i excepcional per al barri i les persones que hi viuen. El projecte representa la millora de la qualitat de vida, la convivència i la cohesió social al barri i a la ciutat en general. 


El programa d'intervenció al barri de Can Folguera pot definir-se com a integral, és a dir, afecta a gairebé tots els aspectes de la vida en aquesta àrea. L'objectiu és resoldre una sèrie de mancances que presenta el barri pel que fa a urbanisme, habitatge, equipaments públics, medi ambient, infraestructures, formació i política social.

L'aplicació de tots els aspectes del programa es traduirà no només en la millora de la qualitat de vida per a les ciutadanes i els ciutadans, sinó també en la cohesió social i en la preparació de tots els aspectes del barri amb la mirada dirigida al futur.

Els objectius són:

 • Millorar els espais públics, els edificis, els serveis i els equipaments tant dels que ja hi són com els que es construeixen de nou 
 • Facilitar la convivència i el benestar del veïnat del barri 
 • Establir polítiques pensades expressament per al progrés social i econòmic de la ciutadania de Santa Perpètua i per donar-li noves oportunitats 
 • Treballar per què el barri de Can Folguera esdevingui un nou centre al municipi 
 • Lluitar contra la desocupació 

Termini


El període d'execució dels projectes establert per la Llei era de quatre anys, però amb la crisi econòmica, la Generalitat va decidir atorgar una pròrroga als municipis, de manera que la primera fase perpetuenca havia de finalitzar el 31 de desembre de 2011 i la segona, el mateix dia de 2012. Tot i així i davant la conjuntura econòmica, l'administració autonòmica va decidir concedir noves pròrrogues als municipis. La primera fase va finalitzar el 31 de desembre del 2015 i la segona fase va finalitzar el 31 de desembre del 2016.

 

Direcció   Josep Sánchez       Direcció tècnica   Teresa Mira        Administració   Núria Español        Comunicació    Francesca Mejías