Vés al contingut (premeu Retorn)

Queixes i Suggeriments

per admin darrera modificació 21/10/2015 13:23
El procediment de queixes i suggeriment es planteja com a objectiu facilitar l’acostament de la Institució a tots els seus ciutadans, així com a la societat en general, i oferir una organització cada dia més eficaç i estimulant que redundi en una major qualitat dels serveis i la gestió. Entenem com a queixa l'expressió de la insatisfacció que l’usuari realitzi sobre els defectes de funcionament, estructura, recursos, organització, tracte, desatenció, tardança o qualsevol altra imperfecció derivada de la prestació del servei. I entenem com a suggeriment tota aquella proposta que tingui per finalitat promoure la millora de la qualitat mitjançant l’aportació d’idees o iniciatives per perfeccionar el funcionament de l’organització en tots els seus àmbits.

Qualsevol ciutadà.

Aquella que el mateix ciutadà pugui considerar com a necessària per a fonamentar una queixa o un suggeriment.

En qualsevol moment.

20 dies

No en té.

Gratuït

Presencial, telemàtic i telefònic.

Servei de Planificació i Règim Intern. Unitat d’ Oficina d’Atenció Ciutadana.

 

Observacions:

Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent, ni condicionaran, de cap manera, l’exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada Procediment, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el ell.

 

Els usuaris tindran dret a estar en tot moment informats sobre el recorregut de les queixes o suggeriments presentats.


Iniciar tràmit

instancia general web.pdf