Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA

  

L’ OAC neix al 2003 com una unitat administrativa que assumeix les funcions d’informació administrativa i d’atenció ciutadana.  En la seva seu s’ubica el Registre General, i s’encarrega de coordinar la resta de registres descentralitzats que depenen d’aquest.

Missió de l'OAC


La seva missió és facilitar als veïns, empreses i visitants, la seva relació amb l’Ajuntament, atenent i orientant tant les seves demandes d’informació com de gestió a través del canal de la seva preferència: presencial, telemàtic i telefònicament.

Funcions de l'OAC


 • Rebre i acollir als ciutadans, a fi d’aportar-los l’orientació i l’ajuda que necessitin en el moment inicial de la seva visita.
 • Orientar-los i informar-los, a fi d’oferir-los els aclariments i les ajudes d’índole pràctica que requereixin sobre els procediments, tràmits, requisits i la documentació per als projectes, les actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme, o per gaudir d’un servei públic o beneficiar-se d’una prestació.
 • Informar sobre el dret d’accés o de participació en la informació pública als expedients i als documents municipals.
 • Difondre la informació que integra el Sistema d’informació al ciutadà de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
 • Registrar d’entrada els escrits que s’adrecen a l’Ajuntament o a qualsevol administració que hagi signat el corresponent conveni (Finestreta Única).
 • Compulsar documents. Aquesta, un cop confrontat els documents originals, només es realitzarà per aquells documents que es registrin a l’ OAC per una tramitació competència de l’Ajuntament o per remetre’l a altres administracions competents per conèixer i resoldre la matèria de què es tracti, si s’ha subscrit el conveni per aquest efecte amb les administracions esmentades (Finestreta Única).
 • Rebre iniciatives o suggeriments que formulin els ciutadans per millorar la qualitat dels serveis, simplificar els tràmits o suprimir els que no siguin necessaris, així com proposar mesures per el desenvolupament de les normes i criteris generals que facilitin o permetin una millora contínua en la gestió tant del Sistema d’informació al ciutadà com de les queixes i suggeriments.
 • Rebre i tramitar les queixes i les reclamacions dels ciutadans relatives als serveis prestats per l’Ajuntament.
 • Tramitar i resoldre totes aquelles qüestions que per urgència o simplicitat permetin una resposta immediata.
 • Rebre els avisos i avaries que fan els ciutadans quant als serveis urbans i a la via pública.
 • Dur a terme les campanyes de les diferents unitats que es dirigeixin al ciutadà, les preinscripcions d’escola bressol, matrícules, ajuts escolars...etc.
 • De la mateixa manera, faran totes les funcions que els encomanin dins l’àmbit de les seves competències, amb vista a aconseguir la millor comunicació entre els ciutadans i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

 

Recomanacions per un servei més còmode


 • Pot estalviar-se desplaçaments innecessaris, si abans de venir a l’OAC, consulta la web municipal www.staperpetua.cat o truca al 93.574.32.34
 • Utilitzi les primeres hores o la última del matí per acudir a l’OAC. Els majors temps d’espera es donen entre les 11 i les 13h.
 • Quan inicií un tràmit, procuri aportar tota la documentació fotocopiada complerta i correcta.
 • No esperi fins l’últim moment per realitzar les seves gestions. Podria haver demores imprevistes.