Vés al contingut (premeu Retorn)

Processos selectius

per Ana Ruiz darrera modificació 04/12/2018 09:18

 

Anunci sobre la necessitat de contractar de manera urgent un/a tècnic/a mig per al projecte "Treball als Barris 2018"

Anunci necessitat de contractar, de manera urgent, un/a tècnic/a mig per al projecte "Treball als Barris 2018"

 

Anuni sobre la necessitat urgent de contractació d'un/a tècnic/a AODL de Suport a la Industria 4.0, per al programa d'Agents  d'ocupació i Desenvolupament Local

Anunci sobre la necessitat urgent de contractació d'un/a tècnic/a AODL de Suport a la Industria 4.0, per al programa d'Agents  d'ocupació i Desenvolupament Local

 

Procés selectiu de 2 Tècnics/ques titulats grau mig A2, per cobrir dues places a la plantilla orgànica de personal laboral de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, pel lloc de treball de Tècnic/a d'Empresa (1 vacant especialitat Assessorament Empreses i una vacant especialitat Anàlisi dades socioeconòmiques), en règim laboral interí, adscrites al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/1420R

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria
Publicació BOP convocatòria

Procés selectiu d'un/a Tècnic/a A2, per al Projecte Centre local de serveis a les empreses CLSE, adscrit al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/954Z

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria
Publicació BOP convocatòria
Anunci Decret aprovació relació provisional d'admesos i exclosos
Anunci Decret aprovació relació definitiva d'admesos i exclosos, tribunal, lloc i hora de les proves

  

(TANCAT) Procés selectiu 1 Tècnic/a A2 d'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL, per al Projecte Logis Ocupació 2018-20, Cap a la Logística 4.0, adscrit/a al Servei de Desenvolupament Local.  Expedient PS 2018/899M

Anunci Decret aprovació bases i convocatòria 

Publicació BOP convocatòria

Anunci Decret aprovació relació definitiva d'admesos i exclosos, tribunal, lloc i hora de les proves

Anunci resultat proves selectives

(TANCAT) Procés selectiu 1 Tècnic/a A2  DOCENT  de Logística per al Projecte Logis Ocupació 2018-20 Cap a la Logística 4.0, adscrit/a al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/898G

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria

Publicació BOP convocatòria

Anunci decret aprovació relació provisional d'admesos i exclosos

Anunci decret aprovació relació definitiva d'admesos i exclosos

  

(TANCAT) Procés selectiu 1 Tècnic/a A2 de suport a l'Observatori de la Riera de Caldes, adscrit al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/875G

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria

Publicació BOP convocatòria
Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les proves
Anunci Resultat Prova teòrica-pràctica

  

(TANCAT) Procés selectiu 2 Tècnics/ques A2 d'Orientació i Inserció Laboral per al Projecte DOT i NETCLUB  del Catàleg de la Diputació de Barcelona 2018, adscrits/es al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/821L

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria proces 
Publicació BOP convocatòria
Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les proves
Anunci resultat proves selectives

 

Procés selectiu 3 Agents Policia Local per concurs oposició lliure de tres places d'agent policia local, funcionari/a carrera

Bases
Anunci publicació DOGC

Anunci publicació BOP

Anunci relació de persones aspirants admeses i excloses

Anunci modificació d'anunci de persones aspirants admeses i excloses

Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les proves

Anunci resultat prova cultura general i teòrica, comunicació data, lloc i hora proves físiques.

Anunci resultat proves físiques, comunicación data, lloc i hora prova psicotécnica i entrevistes

Anunci convocatòria entrevistes psicotècniques, data, lloc i hora

Anunci resultat prova psicotècnica, convocatòria reconeixement mèdic i entrevista personal

 

(TANCAT) Procés selectiu d'oficial 2a. Paleta i d'oficial 2a. Jardiner, i de borsa d'oficial 2a. Electricista per a contractacions laborals a temps parcial i de relleu

Bases i convocatòria publicada a l'E-Tauler el 10/04/2018 
Anunci modificació president tribunal
Anunci aprovació relació provisional d'admesos i exclosos (publicat del 7/6/18 al 9/7/18)

Anunci anul·lació parcial de bases i convocatòria proces selectiu

Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les proves 

Anunci resultat prova teòrica Jardineria Paleteria. Informació continuació proves.

Anunci resultat fase oposició - proves teòrica  i pràctica - Jardineria i Paleteria. Informació prova nivell català.

Anunci resultat de les proves - Jardineria i Paleteria